Håvard Andresen

Personleg trenar

Erfaring:

Idrett og trening har eg alltid prioritert høgt. Har tidlegare drevet med friidrett på nasjonalt nivå, der sprint var spesialiteten. Fotball har også vært ein stor del av mine år med trening, der dette blei kombinert med sprint. Dei seinare åra har det vært stort fokus på styrketrening, der eg har spesialisert meg innanfor dette.

Har ein bachelorgrad i idrettsbiologi ved Norges Idrettshøgskole, personleg trenar utdanning gjennom Active Education, og tidligare studert idrett på høgskule og vidaregåande i Sogndal. Videre er eg også utdanna Aktiv-instruktør og fysisk trener for individuelle idretter.

Send meg en mail ved å bruke kontaktskjemaet under.

Hva får du når du trener med meg:

Eg vil tilrettelegge utfordrande og krevande økter, der du blir motivert til å nå dine mål. Øktene kjem også til å være prega av eit godt humør, der me skal samarbeide heile vegen.

Å hjelpe folk å nå måla sine, blir blant mine eigne mål, og vegen dit skal både være variert og lærerik. Eg syns det er veldig flott å få hjelpe nettopp deg til å få mykjemeir ut av treningen og kvardagen din.

Beskjeden er sendt.